СВЕТИ ЙОАН – ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 1

СВЕТИ ЙОАН – ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Вече сме на последния етап от завършването на комплекс Свети Йоан – вертикалната планировка или казано с други думи озеленяването. В момента нашите сътрудници засаждат палми с височина 2,5 – 4 м около басейна, кипариси (3,5 м) на определените за това места около сградата и още декоративни храсти и дръвчета, цветя и трева.