Българска строително-инвестиционна компания

Олга, Владимир и Анна, собственици на Messembria Palace