Българска строително-инвестиционна компания

Лилия, Андрей и Мила, собственици Messembria Resort