Българска строително-инвестиционна компания

Интервю със собственици от Golden Rainbow - Татяна и Олег