КОМПЛЕКСИТЕ НА МОРЕТО СА ГОТОВИ ЗА СЕЗОН 2018! 1

КОМПЛЕКСИТЕ НА МОРЕТО СА ГОТОВИ ЗА СЕЗОН 2018!

Комплексите са готови да приемат гости и собственици.