НАПРАВЕНА Е ПЪРВА КОПКА НА РЕЗИДЕНЦИЯ КОПЕНХАГЕН. 1

НАПРАВЕНА Е ПЪРВА КОПКА НА РЕЗИДЕНЦИЯ КОПЕНХАГЕН.

Направена е първа копка на Резиденция Копенхаген.